Helsingør Kraftvarmeværk, Forsyning Helsingør
Kraftvarmeværk